raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

Produkcija znanja :: Jelana Knežević

Produkcija znanja javlja se kao pojam koji označava složeni proces kreiranja i organizovanja informacija u savremenom društvu. To je proces koji podrazumeva potrošnju vremena i finansijskih sredstava i zbog toga su oni koji rade na produkciji novog znanja često osobe zaposlene u državnim institucijama, univerzitetima, velikim neprofitnim organizacijama ili velikim korporacijama.

Dominantni modeli produkcije znanja:

1. edukativni sistem, istraživački instituti i drugi objekti u kojima se vrše istraživanja, a koji su subvencionisani državnim ili privatnim sredstvima (upravljanje znanjem);

2. visoko profesionalni istraživački kadar koji sprovodi istraživačke projekte društvenih nauka (razvoj ljudskih resursa);

3. pristup lokalno dostupnom znanju društvenih nauka (lokalno znanje);

4. pristup globalno dostupnom znanju društvenih nauka (globalno znanje);

5. čuvari prolaza koji evaluiraju istraživački proizvod; npr. u obliku pregleda (kritička ocena) od strane kolega (autorizacija);

6. izdavanje istraživačkih rezultata u lokalnim štampanim medijima (lokalna dokumenta);

7. izdavanje istraživačkih rezultata u internacionalno poznatim štampanim medijima (globalna dokumenta).

Možemo napraviti razliku između dva režima kojima se dodeljuju resursi za produkciju novih znanja.

Jedan je sistem dodeljivanja prava na intelektualnu svojinu, kao što su moderni sistemi patentiranja i copyright sistem. Drugi je režim “otvorene nauke”, koji se često nalazi u domenu “čistih” naučnih istraživanja. Danas taj sistem možemo donekle videti i u produkciji slobodnog i open source softwarea.

Prvi sistem dodeljuje jasna vlasnička prava nad novostvorenim znanjem, što uključuje izuzimanje drugih i sprečava druge da ga koriste, a dopušta trgovinu i licenciranje tog znanja. Kao što je dobro poznato, ovakav sistem omogućava snažan podsticaj za stvaranje znanja, po cenu da se stvaraju privremeni monopoli koji teže da ograniče proizvod i povećaju mu cenu.

Drugi sistem se do izvesne mere oslanja na činjenicu da pojedinci često prave izume ili stvaraju iz neprofitnih razloga, kao što je npr. radoznalost. Širenje rezultata istraživanja i znanja se postiže uz relativno nisku cenu, zato što dodela “moralnih prava” prvom koji objavi dodatak na već postojeći korpus znanja daje stvaraocima podstrek da šire to znanje brzo i naširoko. Stoga, u ovom sistemu upotreba tuđih proizvoda ili saznanja je ohrabrena i relativno jeftina, sa vrednošću upotrebe citata i moguće recipročnosti u deljenju znanja.

Reference:

Bronwyn H. Hall, “Incentives for Knowledge Production with Many Producers”, ESRC – University of Cambridge, Working Paper No. 292. University of California at Berkeley and NBER, Department of Economics

http://lib.northern.edu/infolit/tablesversion/lessons/lesson1/production.htm

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Category: Rečnik samoobrazovanja

Tagged: ,

Leave a Reply

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.