raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

Samoorganizacija :: Ana Vilenica

U kontekstu savremenog društva, posebno umetnosti i kulture, obeleženog prelazom od socijalne funkcije politike ka ekonomskoj funkciji, pitanje organizacije postaje ključno.

U tekstu Dagegen Dabei Nicolas Siepen definiše pojam samo-organizacija kao koncept koji daje specifično značenje opštem pojmu kolektivnosti[1]. On pravi razliku između levičarske i desničarske koncepcije kolektivnosti. Samo-organizacija dolazi iz levičarskog arsenala, i nalazi se na suprotnoj strani u odnosu na desničarske pojmove i koncepte, koji su obeleženi odsustvom tolerancije prema konfliktima koji su vidljivi spolja. U tom smislu samo-organizacija stavlja akcenat na fleksibilno značenje pojma mi u odnosu na statično mi koje je postavljeno nasuprot Drugog.

Jedan od ključnih pojmova u odnosu na samo-organizaciju, prema Iskri Gešoskoj, je solidarnost. Ovaj pojam ona shvata kao put prema transparentnosti Sebe ili Sopstva, kroz fleksibilnost ka Drugome ili Drugosti.[2]

Pojam samo-organizacije takođe se može dovesti u vezu i sa teorijom kompleksnih sistema. U tom smislu samo-organizovani sistemi predstavljaju najsofisticiranije i najsloženije sisteme, koji se generišu iz sopstvene unutrašnje dinamike, bez vođstva ili upravljanja nekog spoljašnjeg izvora. Odatle, pojam samo-organizacija ni u kom smislu ne može da implicira dez-organizaciju ili ne-organizaciju. Samo-organizacioni model je uvek generativan. To je model koji nema hijerarhijsku strukturu, tačnije, organizovan je odozdo ili odozdo naviše, a ne odozgo nadole kao što je slučaj u institucionalnim modelima, što omogućava višestruke tokove informacija.

U praktično-političkom smislu samo-organizacija se može razumeti kao način otpora ili intervencije usmeren ka postojećim dominantnim modelima organizacije, ka otvaranju mogućnosti za  kreiranje alternativnog prostora unutar, naspram ili izvan institucionalne mreže.

U odnosu na s-o-s projekat to znači da saradnici grade za sebe alternativni obrazovni model kroz nehijerarhijski, rizomatski način saradnje, u kojem svako učestvuje u svim segmentima projekta, kao što su: organizacija, procesi donošenja odluka, istraživanje itd.

Ovakav model organizacije u bliskoj je vezi sa pojmom (radničko) samoupravljanje.

Prema: TkH, časopis za teoriju izvođačkih umetnosti, br. 11: Samoorganizacija, Beograd, 2006.


[1] Nicolas Siepen, “Degegen Debei – Therby Against; Fight for Relevance, or Relation between self-organisation, institutionalisation and Power (Berlin)”, TkH br. 11: “Samo-organizacija”, Beograd, 2006, str. 80

[2] Iskra Gešoska, “The Archeology of Solidarity”, TkH br. 11: Samo-organizacija, Beograd, 2006,  str. 76

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Category: Rečnik samoobrazovanja

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.