raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU RAŠKOLOVANO ZNANJE(o^o), 2009/2010.

RAŠKOLOVANO ZNANJE(o^o), 2009/2010.
[kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi]

TkH i Kontrapunkt objavljuju poziv za učešće u jednogodišnjem programu Raškolovanog znanja, projekta za kolektivno samoobrazovanje. Projekat je namenjen studentima, kulturnim radnicima i profesionalcima u oblasti savremene kulture i umetnosti iz Srbije i Makedonije.

raškolovano.znanje(o^o) je projekat usmeren na nezavisnu scenu u regionu, sa ciljem da istraži i promoviše alternative hijerarhijskom modelu obrazovanja u savremenoj umetnosti i kulturi. Metodološki, projekat napušta koncepte individualnog autorstva i ekspertize i zagovara otvorene kolektivne obrazovne strukture u kojima samoorganizovane zajednice sprovode horizontalnu produkciju, razmenu i distribuciju znanja.

Raškolovano znanje je partnerski projekat TkH (Teorija koja hoda) platforme za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti iz Beograda (http://tkh-generator.net) i NVO Kontrapunkt iz Skoplja (http://kontrapunkt-mk.org), a finansijski je podržan od strane Švajcarskog programa za kulturu za Zapadni Balkan.

STRUKTURA PROJEKTA

Učesnici će proći kroz proces kolektivnog samoobrazovanja i istovremeno razvijati saradničke radove/kulturne inicijative u radnim grupama. Radne grupe će se formirati prema različitim temama i interesnim sferama odabranih učesnika, kao što su na primer: kustoske prakse u oblasti vizulnih i ne-vizuelnih umetnosti, interdisciplinarna dramaturgija, slobodni softver i open source tehnologije, slike i reči itd. Sve radne grupe će imati regionalni karakter i uključivaće od 6 do 8 članova iz Beograda i iz Skoplja.

Programske aktivnosti:

* Otvorena nedelja – je četvorodnevni događaj koji se sastoji od radionica, predavanja i prezentacija. Događaj će biti organizovan u Beogradu, od 12. do 16. juna 2009. i predstavlja polaznu tačku rada svake grupe. Otvoreni dan je jednodnevni događaj koji prethodi Otvorenoj nedelji. Održaće se u Skoplju, 1. juna, kako bi se projekat prezentovao lokalnoj publici i javnosti.

* Letnja škola – je intenzivan obrazovni događaj koji će trajati nedelju dana. Događaj će kreirati učecnici svih grupa za same sebe, a takođe i za ostale zainteresovane za odabrane teme, naročito za one iz regiona. Letnja škola će biti organizovana na Ohridu od 16. do 23. avgusta 2009. godine.

* Inkubator – sastoji se od 6 meseci zajedničkog rada radnih grupa. Njegov plan i program će osmisliti sami učesnici, a uključiće kontinuirani samoobrazovni proces grupa iz Beograda i Skoplja preko video linka, kao i učešća gostujućih predavača i saradnika.

* Timeshare kamp – je programsko-organizaciona struktura koja podrazumeva smeštaj i uslove za rad. Projekat je nudi grupama u periodu od marta do aprila 2010. godine u Beogradu i Skoplju, kako bi im olakšao saradnju u vreme pripreme zajedničkih radova, odnosno kulturnih inicijativa. To mogu biti video rad, fanzin, instalacija, veb sajt, tribina i sl. Po završetku projekta, radovi će biti javno prezentovani u regionu.

KAKO SE PRIJAVITI

Na konkurs je moguće prijaviti se i individualno i grupno.

Bilo kakva diskriminacija na etničkoj, polnoj, generacijskoj, seksualnoj, religioznoj itd. osnovi u okviru ovog projekta nije prihvatljiva.

Molimo vas da prijavu, koja se sastoji od:
- narativne biografije (do 500 reči),
- jednog primera vašeg rada (u bilo kom mediju), i
- motivacionog pisma, koje naznačava polje vašeg interesovanja (do jedne stranice),

* U slučaju grupne aplikacije molimo vas da naznačite potencijalne saradnike.

pošaljete na:
Deschooling Classroom :: dsc@tkh-generator.net

Rok za prijave: 17. jun 2009. godine

Odluka će biti objavljena 19. juna 2009. godine.

Za dodatne informacije možete posetiti www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net, ili nas kontaktirati na: dsc@tkh-generator.net

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Category: Najave

Tagged:

One Response

  1. Irena Sentevska kaže:

    Fields of interest:
    -interdisciplinary curating
    -interdisciplinary dramaturgy
    -work with digital images

Leave a Reply

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.