расшколувано.знаење(o^o)

Icon

колективно самообразование во уметноста и културата…

Известување за учество во проектот Расшколувано знаење 09/10

ТКХ и Контрапункт

објавуваат

ОТВОРЕН ДЕН

РАСШКОЛУВАНО.ЗНАЕЊЕ (o^o)

[колективно самообразование во уметноста и културата]

1 јуни, Културен центар Точка

open-day

[програма]

20:00

Вовед  во  проектот Расшколувано знаење

Сузана Милевска и Ана Вујановиќ

Расшколувано знаење е проект за колективно самообразование кој е насочен кон современата независна културна сцена во регионот. Неговата цел е да ги истражува и да ги промовира алтернативите на хиерархискиот образовен модел во уметноста и во културата. Од методолошка гледна точка, проектот ги напушта концептите на индивидуално авторство и на стручност, а се залага за отворени колективни образовни структури во кои самоорганизираните заедници спроведуваат продукција, размена и дистрибуција на знаењето според хоризонталните организациски принципи.

20:20

Презентација на ТкХ (Теорија која хода)

ТкХ е независна платформа за теорија и пракса од Белград, која се занимава со унапредување на современите изведувачки уметности и критичките дискурси во локалниот контекст, како и на нивна афирмација во странство. Активностите на ТкХ вклучуваат: објавување списание за теорија на изведувачките уметности, самообразовни програми, on-line платформа, уметнички и теориски настани, интердисциплинарни перформанси итн.

ТкХ исто така активно е вклучена во расправите поврзани со прашањата на културната политика. Соработува со неколку самоорганизирани иницијативи од Белград (Other Scene), од регионот (Clubture) и пошироко (PAF), во насока на подобрување на инфраструктурните и дискурзивни потенцијали на независната културна сцена.

20:45

Проекција на филmот „Укради го овој филм 2″ (STEAL THIS FILM 2)

„Ова навистина се чудни времиња. Додека толку многу внимание во доминантните медиуми се посветува на ‘борбите’ меѓу старите и новите начини на дистрибуција, меѓу пиратите и институциите задолжени за заштита на авторските права, изгледа дека најголемиот дел од  нас веќе и изгубиле нешто и добиле. Знаеме кои се победниците. Тогаш зошто уште да се зборува?

Ако Укради го овој филм 2 се покаже корисен при регрутацијата на нови луѓе во групата на оние што се подготвени да размислуваат ‘надвор од концептите на интелектуалната сопственост’, креативно да размислуваат за иднината на дистрибуцијата, продукцијата и креативноста, во тој случај сметаме дека навистина сме ја постигнале нашата цел”

21:30

Распуст – Post school party

Добра шанса за неформален разговор со можните учесници и сите оние кои се заинтересирани за проектот и неговиот почеток за време на Отворената недела што ќе се одржи во Белград од 13 до 16 јуни.

Забавата е проследена со атрактивните поттикнувачки закуски во организација на ХНУ.

Расшколувано знаење е партнерски проект на ТкХ (Теорија која хода) платформа за теорија и практика, од Белград (http://tkh-generator.net) и НВО Контрапункт (Културен центар Точка) од Скопје (http://kontrapunkt-mk.org), кој се реализира со финансиска поддршка од Швајцарската програма за култура за Западен Балкан (http://scp-ba.net).

Драги пријатели,

Ве известуваме дека се заокрожу првата генерација учесници во проектот Расшколувано знаење. Задоволство ни е да објавиме дека од денес, на некој начин, тимот на Расшколувано знаење е проширен за 24 нови учесници (12 од Белград и 12 од Скопје). Тоа значи дека започнува авантурата на колаборативно и мобилно учење (самообразование) кое ќе се залага за активно, критичко и дијалошко дејствување во и кон општествената реланоста, со цел историјата на знаењето да се сфати како привремена состојба која подложи на постојано менување и развивање. Се надеваме дека учесниците во проектот Расшколувано знаење ќе успеат да ги најдата и надградуваат своите интереси во вака сфатените контури на образованието и учењето.

Жирито во состав Ана Вујановиќ, Сузана Милевска, Искра Гешоска и Душан Грља мораше да направи селекција од вкупно 63 пријави (48 од Белград и 15 од Скопје), што навистина не беше лесна задача, имајќи ги предвид силната мотивираност и високиот квалитет на кандидатите. Волку големиот број пријави упатува на потребата од ваквата иницијатива со која се прави обид за надаминување на традицоналните модели на образование. Во изборот се обидовме да воспоставиме баланс помеѓу уметничките и теориските области, назначените интереси, како и помеѓу афирмираните „актери” и студенти, со намера  проектот во најголема мера да биде реален придонес за локалната независна културно-уметничка сцена.

Свесни сме дека ваквиот избор никогаш не може да биде идеален, и дека на листата не се наоѓаат многумина кои би сакале да ги поддржиме.

Но се надеваме дека многумина ќе можат да земат учество и како дел од втората генерација која ќе започне со работа од јуни 2010 година.

Уште еднаш би сакале да напоменеме дека предавањата, презентациите и поголемиот дел од работилниците кои ќе се одвиваат локално и регионално се отворени за широко учество, во кое може секој проакативно да се вклучи. Присуството во учеството ќе биде драгоцено за сите.

Уште еднаш ве информираме дека формирањето на групите ќе се одвива во рамките на Летната школа која ќе биде организирана во Охрид од 16. 08 до 23.08 2009 година.

Ви благодариме за интересот и ви посакуваме креативна работа.

Скопје

 • Ѓорѓе Јовановиќ
 • Билјана Тануровска
 • Виолета Качакова
 • Борис Крмов
 • Славчо Димитров
 • Александра Јанчевска
 • Димитар Самарџиев
 • Јасмина Алексова
 • Ѓорѓи Јаневски
 • Јованка Попова
 • Ивана Васева
 • Велимир Жерновски

Препорачуваме за делумно учество:

 • Филип Јовановски
 • Драгана Заревска
 • Биљана Клекачкоска
 • Елена Вељановска
 • Јасмина Најдовска

Белград

 • Милена Богавац (Milena Bogavac)
 • Драгана Булут (Dragana Bulut)
 • Бојан Ѓорѓев (Bojan Djordjev)
 • Синиша Илиц (Siniša Ilić)
 • Владимир Јериц Влиди (Vladimir Jerić Vlidi)
 • Никола Јовановиќ (Nikola Jovanović)
 • Контекст: Вида Кнежевиќ (една учесничка од групата) (Vida Knežević)
 • Кружок: Марко Ѓорѓев, Милош Николиќ (односно два учесника од групата) (Marko Đorđević, Miloš Nikolić)
 • Милан Марковиќ (Milan Marković)
 • Катарина Поповиќ (Katarina Popović)
 • Небојша Вукелиќ (Nebojša Vukelić)

Препорачуваме за делумно учество:

 • Antal Attila
 • Maja Ćirić
 • Jasna Jovićević
 • Kontekst: Ivana Marjanović, Marko Miletić (odnosno 2 učesnika/ce iz grupe)
 • Kružok: Milica Gudović (odnosno 1 učesnik/ca iz grupe)
 • Ljiljana Tasić i Dušan Broćić
 • grupa sa Master studija Univerziteta umetnosti: Anđela Ćirović, Hadrian Bnin – Bninski, Irena Cvetković, Jelena Nikolić, Maja Stojačković, Stefana Savić
http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

(English) :: OTVORENA NEDELJA :: 13-16. jun :: Magacin u Kraljevića Marka

РАСШКОЛУВАНО.ЗНАЕЊЕ (o^o)

[колективно самообразование во уметноста и културата]

Расшколувано знаење(o^o) [колективно самообразование во уметноста и културата] е тригодишен проект кој е насочен кон современатa независна културна сцена во регионот, и има за цел да ги истражува и промовира алтернативите на  хиерархискиот образовен модел во уметноста и во културата. Методолошки, проектот ги напушта концептите на индивидуалнo авторство и на стручност, а се залага за отворени колективни образовни структури во кои самоорганизираните заедници спроведуваат продукција, размена и дистрибуција на знаењата според хоризонталните организациски принципи.

Расшколувано знаење(o^o) е партнерски проект на ТкХ (Теорија која хода) платформа за теорија и практика, од Белград (http://tkh-generator.net) и НВО Контрапункт (Културен центар Точка) од Скопје (http://kontrapunkt-mk.org), кој се реализира со финансиска поддршка од Швајцарската програма за култура за Западен Балкан (http://scp-ba.net).

Целите на проектот се:

 • да се зголеми свеста за потенцијалите на самообразованието и да се развијат методологии за алтернативно образование во современата уметност и култура;
 • да понуди изучување на нови и хибридни полиња од областа на современата култура и уметност и да го олесни споделувањето на критичкото знаење меѓу уметниците и културните работници;
 • да ја поттикне соработката меѓу оние кои сакаат да се вклучат во постојните културни системи;
 • да го оспори концептуалниот и инфраструктурниот систем на културните институции
 • да создаде нова инфраструктура за независната културна сцена. .

Проектот се базира врз трендовите на алтернативно образование што се појавија кон крајот на 20 век во контекст на пост-фордистичките капиталистички општества [1]. Разновидни иницијативи се обидуваат критички да го промислуваат класичниот образовен систем и да понудат различни алтернативи, кои се посоодветни за новите општествени односи и растечкото значење на услужните дејности. Нашиот проект е насочен кон независната културна сцена на Балканот, каде самоорганизацијата и самообразованието се нужни за учесниците критички да дејствуваат и да бидат општествено релевантни и ангажирани. Теориската основа на проектот ја сочинуваат авторите: Жак Рансие и неговите согледби дефинирани во книгата Ignorant Schoolmaster [2], тезите на Жан Лук Нанси за соработка и припаѓање, како и радикалните размислувања на Иван Илич од неговата книга Deschooling Society.[3]

Програмата на проектот може да се подели на две нивоа:

1.                  Содржина – програмата е насочена кон критичко, интердисциплинарно и хибридно знаење во полето на современата уметност и култура; можни теми кои можат да се вклучат во овој контекст се: кураторски практики во визуелните и невизуелните уметности, интердисциплинарна драматургија, слободен софтвер и дигитална технологија, интемедијални односи и др.

2.                  Методологија - ќе бидат организирани различни форми на истражување и учење за вештините и принципите на самоорганизацијата и самообразнованието, како што се, на пример, работилници за олеснување и модерирање, практични совети за водење невладина организација, разговори за моделите на донесување одлуки и за не-хиерархиски начин на работа во група итн.

Проектот е поделен во два циклуси (секој во траење од по 12 Месеци) во кој секоја „генерација” ќе помине низ процесот на колективно самообразование. Секоја генерација се состои од 3-4 работни групи, собрани околу заедничките теми во споменатите области. Сите групи се состојат од 6-8 членови од Белград и од Скопје. Тие ќе учествуваат во следниве програми:

 • Отворена недела – е тридневен настан кој се состои од работилници, предавања и презентации, чијашто цел е да го привлечат вниманието и да ја равијат свесноста за самообразованието и самоорганизацијата во нашите локални контексти. Со таа цел, активностите во рамките на Отворената недела ќе бидат отворени за пошироката публика. Во првиот циклус, настанот ќе биде орагнизиран во Белград, од 12 до 16 јуни 2009 и ќе претставува појдовна точка за работата на секоја група. Како претходница на овој настан, во Скопје, на 01. 06. 2009, ќе биде организиран Отворен ден на кој ќе се презентира проектот за локалната публика.
 • Летна школа – интензивен образовен настан кој ќе трае една недела. Летната школа ќе ја креираат учесниците од сите групи, сами за својата група, но едновремено и за останатите кои ќе бидат заинтересирани за одбраните теми, особено за оние од регионот. Првата Летната школа ќе биде организирана во Охрид од 16 до 23 август 2009 година.
 • Инкубатор – се состои од шест месечна интензивна заедничка работа на работните групи. Неговите план и програма ќе бидат осмислени од страна на учесниците, а ќе вклучува континуиран самообразовен процес на групите од Белград и од Скопје преку видо линк, како и со учество на гости-предавачи.
 • Timeshare камп – станува збор за организациона структура која подразбира сместување и работа. Со ваквата структура сметаме дека ќе се олесни и поттикне соработката меѓу членовите во групата за време на подготовката на заедничките културни иницијативи. Секоја група ќе има можност да создаде свое заедничко дело како, видео, фанзин, инсталација, веб сајт и сл. По завршувањето на проектот, делата ќе бидат презентирани локално и во регионот. Во рамките на првиот циклус првиот циклуса проектот ја нуди ваквата можност за групите во текот на март и на април 2010 година во Белград и во Скопје.
 • Проектот ќе заврши со создавање на Toolbox. Оваа симболичка „кутија со алатки” ќе вклучува Прирачник за самоедукација, составен од учесниците, организаторите и гостите/предавачи. Воедно ќе направиме и документарен филм, кој ќе биде свеоевидно резиме на проектот и ќе биде можност проектот да се претстави во други контексти. Toolbox ќе биде промововирана локално и регионално, со цел да се постигне видливост и влијание во рамките на регионалната независна културна сцена.
http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Tag Cloud