deschooling.classroom(o^o)

Icon

collective self-education in the arts and culture…

Prezentacija – performans: NAME RADYMADE :: Janez Janša

On occasion of the publication of his 2 books [The Ignorant Schoolmaster, this Poetics of Knowledge] Jacques Rancière visited Serbia, ascariasis Croatia and Slovenia from March 29 to April 04, erectile 2010. In Belgrade, Zagreb, Rijeka and Ljubljana Rancière held 3 lectures and several discussions.

Participants of the Deschooling Classroom project had opportunity to meet and discuss with the famous French philosopher about his lecture in Belgrade, and also about his critical ideas from the  book The Ignorant Schoolmaster, which is one of the tree most important references for this project.

Here you can find an audio documentation of the Rancière’s discussion with the Deschooling Classroom participants:

Here you can find an audio documentation of the Rancière’s Belgrade lecture The Method of Equality: Politics and Poetics:

http://boo.mi2.hr/~pietro/Method_of_Equality.mp3

For more info about the philosopher, his books and the events in Belgrade, Zagreb, Rijeka and Ljubljana, visit:

http://ranciere.mi2.hr/

http://www.edicijajugoslavija.net

TkH PLATFORMA

U okviru projekta Raskolovano znanje(o^o)*

VAS POZIVA NA

Prezentaciju – performans: NAME RADYMADE

Janeza Janše

utorak, tadalafil 20.april 2010, 20:00 / Magacin u Kraljevića Marka 4

Šta je lično ime? Koja je njegova uloga u društvu? Koliko je lično ime zaista lično ako uglavnom ima javnu funkciju? Šta se dešava kada je lično ime neke javne ličnosti iznenada umnoženo i počinje da se pojavljuje lokalno i internacionalno u kontekstu koji nije njegov originalni? Šta lično ime znači u smislu brenda u savremenom neo-liberalnom društvu? Šta za javnu ličnost znači kada odbaci svoj etabliarani brend i nastavi karijeru pod sasvim novim imenom?

Projekat NAME izveden je 2007. godine, da bi 2008. godine bila realizovana izložba NAME Readymade i izdata knjiga. Radi se o projektu tri slovenačka umetnika koji su zvaničnom procedurom promenili svoja imena u Janez Janša, ime tadašnjeg konzervativnog, ekonomski liberalno orijentisanog premijera Slovenije. Od tada se autori dosledno predstavljaju novim imenom u svim administrativnim poslovima i umetničkom delovanju. Ovim radom Janezi Janše pokušavaju da intervenišu u sam centar sopstvenih realnosti i realnosti konteksta u kome žive i rade, koristeći procedure tipične za savremenu umetničku praksu – transformaciju, prevod, reprezentaciju i mimikriju. Autori radom NAME preokreću klasičnu dvadesetovekovnu relaciju između života i umetnosti: od umetnosti kao životu ka životu kao umetnosti.

Tokom događaja u Beogradu, Janez Janša će provesti publiku kroz seriju umetničkih, političkih, administrativnih i medijskih akcija, sa fokusom na izložbu NAME Radymade. Izloženi radovi (lične karte, pasoši, bankovne kartice, izvodi iz matičnih knjiga itd) deo su same realnosti njihovih života, koji dobija status umetničkih artefakata.

Name – Readymade + Winter im Herbst from autokolor on Vimeo.

NAME Readymade projekat je realizovan u produkciji Aksiome – instituta za savremenu umetnost iz Ljubljane i festivala Steirischerherbst iz Graca, u saradnji sa časopisom Maska i Modernom galerijom iz Ljubljane.

Realizacija događaja u organizaciji TkH je podržana od strane Ministarstva kulture Republike Slovenije, Grada Ljubljane, Ministarstva kulture Republike Srbije i Švajcarskog programa za kulturu za zapadni Balkan.

Više o projektu: http://www.aksioma.org/name/index.html

*RASKOLOVANO.ZNANJE(O^O) je projekat kolektivnog samoobrazovanja koji se obraća savremenim nezavisnim kulturnim scenama u regionu, sa ciljem da istrazuje i promovise alternative tradicionalnom hijerarhijskom modelu obrazovanja. U pogledu metodologije, projekat problematizuje koncepte individualnog autorstva i ekspertize i zalaze se za otvorene kolektivne (samo)obrazovne strukture u kojima samoorganizovane zajednice obezbeđuju horizontalnu produkciju, razmenu i distribuciju znanja.

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/

http://www.facebook.com/group.php?gid=78283563826&ref=n

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Category: Announcements

Tagged: , ,

One Response

  1. [...] Performans-prezentaciju u Beogradu organizuje TkH platforma. Vipe o događaju, vid. ovde ili ovde. [...]

Leave a Reply

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.