deschooling.classroom(o^o)

Icon

collective self-education in the arts and culture…

OPEN CALL FOR PARTICIPATION IN THE PROJECT ‘DESCHOOLING CLASSROOM (o^o)’, 2010/2011’

Sharp Thoughts :: POST(e)PEDAGOGY part 1 :: Ana Vujanovic vs. Jelena Vesic from TkH [Teorija koja Hoda] on Vimeo.

Sharp Thoughts :: POST(e)PEDAGOGY part 2 :: Ana Vujanovic vs. Jelena Vesic from TkH [Teorija koja Hoda] on Vimeo.

Контрапункт (културен центар Точка)

Ве поканува на

Предавање и разговор

со

Гералд Рауниг

на тема Уметност и револуција

13.05.2010, thumb
Културен центар ЦК, viagra dosage
почеток 20.00

Контрапункт (Културен центар Точка) ве повикува заедно да го проследиме предавањето придружено со отворената дискусија, apoplexy
на еден од најзначајните теоретичари на ова време, Гералд Рауниг.

Предавањето на Гералд Рауниг, насловено како „Уметност и револуција“, реферира на неговото истоимено дело, кое претставува алтернативна историја на уметноста на „долгиот дваесетти век“. Во неговото предавање ќе биде опфатен периодот на потреси во општеството и во уметноста во еден долг историски пресек, од времето на Париската комуна во 1871 година до турбулентните алтер-глобалистички протести од Џенова во 2001 година.

Внимателно, со специфична методологија и искуство не само на врвен теоретичар туку и на активист, Рауниг движејќи се од акциите и дејствувањето на Ситуационистите и Сергеј Ејзенштајн до Виенскиот активизам, ги прикажува аспектите на револуционерната трансгресија и на оптимистичкото придвижување во однос на нејзината поставеност низ периодот на нејзините успеси и катастрофи.

Реферирајќи на идејата на Жил Делез и на Феликс Гатари за „машините“, Рауниг ја проширува пост-структуралистичката теорија на револуцијата врз експлозивите врски меѓу уметноста и активизмот.

Ваквиот аспект е особено важен за нас во мигов, кога постои обид за артикулација во однос на (зло)употребата на уметноста во политички цели.

Рауниг преку своите ставови за односот револуција-уметност се обидува да ги поттикне новите генерации уметници, теоретичари и промислувачи на општествените феномени, да одбијат да учествуваат во застарениот и истоштувачки поредок на пазарот и да се потчинуваат на секој вид авторитети, особено на оние во чии раце е политичката моќ. Наместо тоа предлага тие да се обидат да создадат радикално поинаков метод на општествен ангажман и дејствување.

Рауниг развива суштински и витален современ метод на политичка промена – метод со кој се надминуваат застарените формулации на отпор и бунтовништво. Според Рауниг, низ историјата, премногу крв и мастило се пролеани за да се сочуваат одделени „машините на уметноста“ и „машините на револуцијата“.

Убедени сме дека оваа средба со Гералд Рауниг ќе отвори многу прашања, но и дека ќе даде одговори на веќе силно започнатите дебати кај нас на оваа тема.

Гералд Раунинг е филозоф, теоретичар на уметноста, а поле на неговиот интерес и истражување се политичката естетика и културните политики. Работи во Европскиот институт за прогресивни културни политики. Координатор е на транснационалниот истражувачки проект republicart (www.republicart.net), transform (www.transform.eipcp.net), Creating Worlds (www.creatingworlds.eipcp.net), предава на Институтот за филозофија, при универзитетот во Клагенфурт.

Уредник е и коуредник на многу списанија од областа на теоријата, филозофијата, уметноста како и на журналот за радикални демократски културни политики Kulturrisse.

Предавањето е во рамките на проектот Расшколувано знаење 0^0, кој е партнерски проект на Контрапункт (Скопје) и ТкХ (Белград), а е поддржан од Швајцарска програма за култура за Западен Балкан (http://scp-ba.net).

TkH platform (Belgrade) and Kontrapunkt (Skopje) announce the call for participation in the annual program of collective self-education in arts and culture – Deschooling Classroom.

The project addresses students of arts, sales
humanities and social sciences, pill
professionals and cultural workers from Belgrade and Skopje, interested in contributions to the independent scenes.

Deschooling Classroom aims at assessing and advancing alternatives to the hierarchical models of education in arts and culture. In methodological terms, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates collective self-educational structures, where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.

The project was launched by the TkH (Walking Theory) platform for performing arts theory and practice from Belgrade (http://tkh-generator.net), in partnership with the organization Kontrapunkt from Skopje (http://kontrapunkt-mk.org), and financially supported by the Swiss Cultural Programme in the Western Balkans (www.scp-ba.net).

Co-authors of the project are Marta Popivoda, Ana Vujanovic and Iskra Gesoska.

PROJECT STRUCTURE: Working Groups, Activities, Eligibility

Working Groups

The process of collective self-education is structured through working groups, focused on a particular field/topic. The following topics are proposed for the cycle 2010/2011:

  • Cultural politics of independent scenes
  • Art and activism (performance, film and Internet)
  • Art and/as politics (repolitization of discourses of the humanities).

Our intention is to provide space for production and exchange of knowledge, deficient on the local independent scenes, however important for their critical assessment, affirmation and development. We attempt at addressing the key levels of action, in terms of cultural policy/management, artistic practice and art theory.

Candidates enter the selection for one of the proposed topics. When the working groups are formed, participants freely define the subject/problematics of their work and conceive their approaches and working methods, with theoretical support and assistance from the program editors and coordinators.

The working groups have a regional character and include 6 participants from Belgrade and Skopje (total of 18 participants).

Activities

During the cycle 2010/2011, the students will take part in the following activities:

  • Open Week is a brief program comprising workshops, presentations and meetings of the students of the first and second generation in Deschooling Classroom. The open week will be hosted in Skopje, on June 08-11, 2010. Along with the program with local and international guests, during the Open Week the first-generation students will publicly present their work and collaborative projects.
  • Summer School is an intense one-week educational event. The content of the program and the list of guest collaborators will be conceived by the project editors and participants in the working groups. The methodology of the Summer School is also a matter of consent. The Summer School will be convened in Montenegro in August 2010.
  • Incubator – a six-month collaborative work process of the working groups. Its schedule, program and work dynamics will be conceived by the students. In formal terms, the Incubator includes: a continuous self-educational process of the working groups accomplished through meetings, e-mailing, Skype and video links, and programs facilitated by the invited guest collaborators. The Incubator lasts from September 2010 to February 2011.
  • Timeshare Campus is a program/organizational structure offering accommodation, production and spatial/technical facilities for collaborative work in the period of March – April 2011 in Belgrade and Skopje. Timeshare Campus follows the research phase in the Incubator, as a framework for realization of joint cultural initiatives or works (installations, videos, performances, web sites, publications, round tables etc.)

Eligibility

Participation in the program Deschooling Classroom is entirely free of charge.

Besides, the participants are provided with material resources for research and work (space, technical equipment, reference literature etc.) and production/technical conditions for execution of their collective works (modest budgets, space, equipment, management). Their travel expenses and accommodation for all programs of their working group organized in the other town (Open Week, Summer School, programs during the Incubator, Timeshare Campus) are fully covered.

What is expected from the participants is willingness to act on the independent scene, full participation in the program activities, respect for the colleagues, openness for problematizations, and responsibility for the collective self-educational process.

Any form of discrimination on ethnic, sexual, gender, age, religious etc. grounds is not acceptable in Deschooling Classroom.

HOW TO APPLY

Discrimination on ethnic, sexual, gender, age, religious etc. grounds is not allowed in the selection process.

Please send your application comprising:

  • a narrative biography, including your personal data and contact (up to 500 words);
  • sample of your work (in any medium), and
  • letter of motivation, with indicated field of interest (up to one page).

To:

Deschooling Classroom: dsc@tkh-generator.net

Deadline: May 27, 2010

Jury: Ana Vujanovic (program editor of the project, Belgrade), Iskra Gesoska (program editor of the project, Skopje), Milena Bogavac (participant in the first generation of Deschooling Classroom, program coordinator of the second cycle, Belgrade), Djordje Jovanovic (participant in the first generation of Deschooling Classroom, Skopje) and Vladimir Jeric (participant in the first generation of Deschooling Classroom, Belgrade).

The results of the selection will be announced by June 1, 2010 on the web site www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net.

FOR FURTHER INFORMATION

on the project, please visit: www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net, or contact us by e-mail: dsc@tkh-generator.net.

During the selection process, the offices of TkH and Kontrapunkt will be open for your questions and inquiries on Fridays, 15-19hrs.

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Category: Announcements

Tagged:

Leave a Reply

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.