raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

Koncept ::

RAŠKOLOVANO.ZNANJE(o^o)
[samoobrazovanje u oblasti umetnosti i kulture]

Raškolovano znanje je projekat kolektivnog samoobrazovanja koji se obraća savremenim nezavisnim kulturnim scenama u regionu i ima za cilj da istražuje i promoviše alternative hijerarhijskom modelu obrazovanja u umetnosti i kulturi. U pogledu metodologije, projekat problematizuje koncepte individualnog autorstva i ekspertize i zalaže se za otvorene kolektivne obrazovne strukture u kojima samoorganizovane zajednice obezbeđuju horizontalnu produkciju, razmenu i distribuciju znanja.

Konkretni ciljevi projekta su:

 • razvoj svesti o potencijalima samoobrazovanja i podsticanje saradnje između profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti koji rade na promenama u postojećem sistemu kulturne produkcije u regionu;
 • bavljenje novim i hibridnim oblastima znanja u oblasti savremene umetnosti i kulture;
 • razvoj i artikulacija metodologija alternativnog obrazovanja u oblasti savremene umetnosti i kulture;
 • podsticanje razmene znanja i kritičkog mišljenja u oblasti savremene kulture i umetnosti među profesionalcima iz regiona;
 • pomoć mladim profesionalcima u unapređenju njihovog rada kontinualnim samoobrazovanjem;
 • preispitivanje konceptualnih i infrastrukturnih pretpostavki delovanja postojećih institucija kulture; i
 • stvaranje nove infrastrukture za podršku razvoja kulturne scene u regiji.

Projekat se oslanja na internacionalne trendove alternativne obrazovne kulture koji su se kristalisali krajem XX veka u postfordističkim kapitalističkim društvima[1]. Dalekosežne inicijative u ovoj oblasti nastoje da kritički promisle oficijelni sistem obrazovanja i tragaju za odgovarajućim alternativama, primerenim novim društvenim uslovima i naglašenom značaju uslužne industrije. Naš projekat koncentriše se na nezavisne kulturne scene u razdoblju društvene tranzicije na Balkanu, gde su samoorganizacija i samoobrazovanje neophodni da bi njihovi protagonisti kritički dejstvovali u svojim sredinama na društveno relevantan i angažovan način. Teorijsko utemeljenje projekta obezbeđuje savremena kritička teorija, a neke od glavnih referenci su razmišljanja Jacquesa Ranciera iz knjige Ignorant Schoolmaster, koncepcije Jean-Luc Nancya o saradnji i pripadnosti, i radikalni stavovi Ivana Illicha izneseni u delu Deschooling Society.

Program je strukturiran kroz dva vektora:

 1. Sadržaj – program je usmeren na razmenu kritičkog, interdisciplinarnog, hibridnog znanja u oblasti savremene umetnosti i kulture, gde se potencijalno razmatraju teme kao što su: kustoske prakse u vizuelnim i nevizuelnim umetnostima[2], interdisciplinarna dramaturgija[3]; slobodni softver i digitalna tehnologija; intermedijska umetnička produkcija itd.
 2. Metodologija – u okviru programa biće osmišljeni različiti modeli istraživanja i sticanja znanja o veštinama i principima samoorganizacije i samoobrazovanja – radionice, praktične konsultacije o upravljanju nevladinim organizacijama, diskusije o procesima donošenja odluka i nehijerarhijskom grupnom radu itd.

U pogledu aktivnosti, projekat je organizovan u dva ciklusa. U okviru njih će svaka ‘generacija’ – koju čine 3-4 grupe učesnika iz Srbije i Makedonije – proći kroz proces kolektivne samoedukacije i učestvovati u sledećim programima:

 • Otvorena nedelja je četvorodnevni događaj koji obuhvata radionice, predavanja, prezentacije i različite novouspostavljene formate, s ciljem da privuče pažnju potencijalnih učesnika i prezentuje koncept samoobrazovanja u lokalnim sredinama – stoga će ovaj program biti pristupačan širokoj publici. Organizuje se jednom, na početku ciklusa. Otvoreni dan je događaj koji prethodi Otvorenoj nedelji, u formi prezentacije projekta lokalnoj publici.
 • Letnja škola je intenzivni sedmodnevni obrazovni događaj, koji se održava jednom u ciklusu. Biće delo učesnika svih radnih grupa iz jedne generacije, namenjen samim učesnicima projekta, ali i drugima koji su zainteresovani za navedene oblasti, posebno iz ovog regiona.
 • Inkubator obuhvata dugoročni kolaborativni rad 3-4 radne grupe po ciklusu, okupljene oko zajedničke teme u okviru pomenutih oblasti. Njihov kurikulum, koji obuhvata kontinualni samoobrazovni proces i programe pozvanih gostujućih predavača i saradnika, osmisliće sami učesnici.
 • Timeshare kamp predstavlja infrakstrukturu (smeštaj i uslove za rad) učesnika koji omogućuje njihov saradnički rad u procesu pripreme zajedničkih produkcija/radova. Biće iznajmljena dva apartmana u Skoplju i Beogradu, dostupna radnim grupama. Produkti kolaborativnog rada učesnika (video, fanzin, instalacija, web site itd.) biće javno prezentovani.
 • Projekat će, nakon završetka oba ciklusa, biti okončan produkcijom Toolbox-a. On obuhvata Priručnik o samoobrazovanju koji će pripremiti sami učesnici, organizatori i gosti/predavači, a pored toga biće produciran i dokumentarni film koji predstavlja naš projekat i njegov potencijal za primenu u drugim kontekstima. Toolbox će biti javno predstavljan na lokalnom i reginalnom nivou da bi se projekat promovisao i bio podsticaj za druge regionalne scene.

[1] Tj. u okolnostima dominacije nematerijalnog rada, takozvanog “kognitivnog kapitalizma”. Vid: Paolo Virno, Grammar of the Multitude; For an Analysis of Contemporary Forms of Life (2004), New York: Semiotext(e).

[2] Dok je kustosko obrazovanje u oblasti vizuelnih umetnosti u regionu čvršće etablirano, programi usmereni na kustoske prakse u nevizuelnim umetnostima gotovo da ne postoje – zvuk, ples, participatorni i community-based projekti, interdisciplinarni festivali i radionice itd. neke su od ovih oblasti.

[3] Dok je tradicionalna dramaturgija umetnička praksa prilagođavanja dramskog komada mizanscenu, preuzeta iz nemačkog teatra XIX veka, interdisciplinarna dramaturgija je savremena teorijsko-umetnička praksa usmerena na postdramsko pozorište, kao i na savremeni ples i performans. Ona kombinuje elemente teorije izvođačkih umetnosti, studija performansa, tradicionalne dramaturgije i različitih savremenih umetničkih oblasti, obezbeđujući konzistentan konceptualni i kreativni okvir za produkciju u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti.

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.