raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

BLOG REZIME vođenja kroz završne radove samoobrazovnih grupa Raškolovanog znanja

Read the rest of this entry »

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

ANTIJARGON :: Izdanje u nastajanju / Otvorena štamparija

Izdanje u nastajanju / Издание во создавање / Publication in process

Termini/pojmovi je grupa koja se kroz samoobrazovanje bavi proučavanjem pojmova/termina iz sveta savremene umetničke, teorijske, kulturne i obrazovne prakse iz perspektive aktera nezavsine kulturno umetničke scene u Skoplju i Beogradu. Cilj rada u grupi nije bio proizvodnja novog pojmovnika, rečnika ili leksikona, već stvaranje relacione mreže pojmova koji se najčešće koriste a koje razumemo ili različito jedni od drugih, ili nismo svesni njihovih različitih čitanja u zavisnosti od teorijske (ili ideološke) pozicije. Preispitivanjem porekla, epistemologije i politike termina dolazimo pre svega do ne-podrazumevajuće i ne-kolokvijalne – anti-žargonske pojmovne platforme. Žargon podrazumeva brzu, specijalizovanu komunikaciju, u kojoj se znanje implicira, a vrlo često je potpuno prazan – iza korišćenog vokabulara ne stoji podrazumevano znanje, već vrlo često, demonstracija pripadnosti trenutku, ‘branši’, ideologiji… Ovakvo stanovište ne podrazumeva neku vrstu idealističke potrage za ‘autentičnim’, ‘izvornim’ značenjem reči, već naprotiv traga za kontekstualnim, istorijsko-materijalističkim utemeljenjem termina i političnošću njihove upotrebe. Takođe, naša namera nije puko otkrivanje i demonstriranje mehanizma žargona ili tvrdnja da smo izuzeti iz njega. Rad na de-žargonizaciji postavljamo i kao afirmacija novih termina, koji već u startu mogu biti podvrgnuti ‘preventivnoj’ de-žargonizaciji. Ono što u ovoj publikaciji nudimo kao format za de-žargonizaciju podrazumevajućih i afirmaciju novih termina jeste registrator – jednostavna tabela koja je i jedan od mogućih algoritama korišćenja ove publikacije. Terminima propuštenim kroz tabelu određuje se poreklo, istorija, upotreba, reference i ‘opis’ koji može biti beleška, umetnički statement, spisak drugih termina, ili nešto blisko definiciji iz leksikona. Odrednice iz tabele upućuju na tekstove u publikaciji i van nje – na ovaj način registrator sve tekstove u publikaciji slaže u relacionu mrežu pojmova i njihovih definicija, praktično neograničenu hipertekstualnu strukturu. Publikacija je otvorena – kako u sadržaju tako i u strukturi – i njena prava svrha dolazi do izražaja daljim radom njenih korisnika – urednika/ca-autorki/ra-čitateljki/laca: popunjavanjem, proširivanjem, preuređivanjem i korišćenjem. Zato registrator ostavljamo nedovršen , demonstrirajući u njegovom popunjavanju nekoliko različitih načina i formata njegovog korišćenja i pozivamo na saradnju u njegovom širenju i usložnjavanju.

Otvorena štamparija

Izdanje u nastajanju je štampana verzija web sajta, zamišljenog kao otvoreni online registrator termina i pojmova iz oblasti savremenih umetnosti, kojima se naša radna grupa bavila tokom desetomesečnog procesa kolektivnog samoobrazovanja, u okviru projekta Raškolovano znanje (o^o). Sa web adrese www.antijargon.tkh-generator.net , svi zainteresovani/e mogu da odštampaju svoj primerak, reorganizuju ga shodno svojim potrebama, preurede, skrate ili dopune po DIY (do-it-yourself, uradi sam) principu, koji omogućava izjednačavanje tradicionalno odvojenih uloga: korisnik/ca / čitalac/teljka = urednik/ca = izdavač/ica / štampar/ka. Tiraž ove publikacije nije unapred određen, već je otvoren i nepoznat. Ona može biti štampana u beskonačnom broju primeraka, a svaki samizdat primerak, može se razlikovati od drugog. Ukidanje paginacije, oslobađa publikaciju od usmerenog i nametnutog rasporeda čitanja. Kao što se svaki tekst može štampati zasebno ili u kombinaciji sa drugim tekstovima, isto se tako mogu i čitati: pojedinačno ili bilo kojim, izabranim redosledom. Tako je svaki tekst i svaki u njemu obrađen pojam, zasebna celina koja se, unutar izdanja, može pozicionirati na željenom mestu. Radi lakšeg snalaženja u okviru svakog pojedinačnog teksta, zadržana je numeracija njegovih tabaka. Prelom teksta prilagođen je mogućnostima štampanja u kućnim ili kancelarijskim uslovima, na prosečnom štampaču i u A4 formatu. Da bi se štampanje olakšalo, u prelomu su zadržani paseri (uz pomoć kojih se publikacija može jednostavno uvezati), klinovi (koji služe da štampar proveri kvalitet boje) i sve osnovne štamparske oznake koje pojednostavljuju proces dorade (uvezivanja i koričenja). Publikacija se najjednostavnije koriči kada se uz pomoć perforatora, na naznačenim mestima izbuše rupe, nakon čega se tekstovi mogu, prema željenom rasporedu, staviti u registrator formata A5. Tekstove je takođe moguće uvezati vrpcom i staviti ih u odabrane korice. Svi čitaoci/teljke / urednici/e / štampari/ke, mogu dizajnirati korice registratora po sopstvenoj želji. U publikaciju se mogu umetnuti i drugi tekstovi, prazne stranice za beleške ili željene ilustracije. Prve primerke odštampaće i uvezati članovi i članice grupe termini, u okviru događaja Otvorena štamparija, gde će svi zainteresovani/e moći da vide demonstraciju procesa štampanja i koričenja i na licu mesta naprave svoje primerke.

http://www.antijargon.tkh-generator.net

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Tag Cloud