raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

(English) Notes from the workshop: THE CASE OF WORKGROUP CHTO DELAT?

Ova stranica trenutno nije dostupna na srpskom jeziku.

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Istraživanje (Eksperiment > Laboratorija) :: Ana Vujanović

Umetnost kao istraživanje – široko prisutna u savremenom svetu umetnosti – izvorno je uvedena u vizuelne umetnosti 1960ih godina, a proširena i razvijena kroz dalju istoriju umetnosti. Pojam je uspostavio italijanski istoričar umetnosti Giulio Carlo Argan u eseju Umetnost kao istraživanje (1958).[1] Prema Arganu, istraživanje u i putem umetnosti se odnosi na “sposobnost koja se priznaje umjetnosti da postavlja i rješava izvesne probleme ili da se sama postavi pred umjetnika kao problem koji treba riješiti” (153).

Arganov koncept ukazuje da umetnički rad kao istraživanje – za razliku od normalnog umetničkog rada[2] – uvodi u umetničku praksu i produkciju elemente i kompetencije drugostepenih diskursa (o) umetnosti: teorije umetnosti, estetike, istorije umetnosti, sociologije i drugih nauka o umetnosti. Prema tome, polazišta ne-istraživački-zasnovane umetnosti kao normalne umetničke aktivnosti su ustanovljene vrednosti: paradigme, tehnike i znanja koja već postoje u svetu umetnosti. U tom smislu, njen cilj je proizvodnja što umešnijih i vrednijih umetničkih komada. Nasuprot njoj, istraživački-zasnovana umetnosti, kao incidentna umetnička aktivnost teži da reflektuje, ponovo promisli, problematizuje i preispita postojeće vrednosti ili samu sebe kao vrednost. Njen cilj tako nije produkcija vrednih umetničkih komada već kritička umetnička praksa, fokusirana: na određene probleme sveta umetnosti (istraživanje u umetnosti) ili na određene socijalne probleme kroz umetnost (istraživanje putem umetnosti). U polju današnje umetnosti, preplitanje teorijskog diskursa i umetničke produkcije je konstitutivno za sve više radova. Oni ne egzistiraju u sistemu istorije, tradicije i aktuelnih paradigmi umetnosti kao u svojoj prirodnoj sredini, čije se vrednosti prihvataju i koriste za produkciju umetničkih radova. Umesto toga, te vrednosti su ovde shvaćene kao problemi umetnosti-istraživanja.

A problem sa ovom praksom, koji susrećemo u najskorije vreme, jeste da je samo umetnost-istraživanje već asimilovano u svet umetnosti kao normalan umetnički rad, komad. Dalje, sam taj problem mora postati hitna problematika “umetnosti kao istraživanja” koja i dalje teži da bude kritična.

Pojmovi bliski umetnosti kao istraživanju su laboratorija i eksperiment. Njihova sve češća i šira upotreba u umetnosti od 1960ih do današnjih dana je obično površna i stvara bar onoliko problema koliko pokušava da razreši. Koncepti laboratorije i eksperimenta su zapravo preuzeti iz prirodnih nauka, gde označavaju mesto i proceduru koja omogućava optimalne uslove za rešavanje određenih problema, testiranje određenih pretpostavki i otkrivanje određenih pravilnosti i pravila okružujućeg sveta, a koje bi inače bilo teško pronaći u čistim oblicima. U skladu sa tim, uobičajena upotreba ovih koncepata u polju umetnosti – lab kao slobodno okruženje za neograničeni eksperiment sa ljudskom kreativnošću – je u osnovi pogrešna, jer moderna (a takođe i postmoderna) umetnost, za razliku od prirodnih nauka, nije zasnovana na pozitivističkom pristupu svom ‘objektu’: fenomenu, predmetu, temi iz okružujućeg sveta. Čak, umetnost u zapadnoj kulturnoj tradiciji ne teži da dostigne objektivni uvid i zaključke o objektu, već, sasvim suprotno, ohrabruje subjektivne tačke gledišta na određene pojave i teme. Stoga su brojni labovi i eksperimenti u savremenoj umetnosti neka vrsta umetničke samo-evidencije sopstvene slabosti – u apsurdnom poređenju sa prirodnim naukama u koje umetnost na ovaj način postavlja samu sebe. Gledajući tako, ovi koncepti su uvedeni su polje umetnosti kako bi obezbedili relevantniji status umetnosti i njene produkcije znanja u savremenom društvu. Međutim, time se često prenebregava da umetnost uvek-već jeste svojevrsna proizvodnja znanja, čija su intelektualna i afektacijska osobenost i materijalna specifičnost ono što treba da bude konstantno reflektovano u i putem umetnosti, kao ‘dokaz specifično-umetničke relevantnosti’ u društvu.


[1] Giulio Carlo Argan, “Umetnost kao istraživanje”, u Studije o modernoj umetnosti, ur. Ješa Denegri, Nolit, Beograd, 1982.

[2] Termin normalno ovde referira na teoretizaciju razvoja nauke kroz normalno stanje nauke i naučne revolucije u knjizi Thomasa Khuna Struktura naučnih revolucija, Nolit, Beograd, 1974.

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Tag Cloud