raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

(English) Notes from the workshop: THE CASE OF WORKGROUP CHTO DELAT?

Ova stranica trenutno nije dostupna na srpskom jeziku.

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Samoorganizacija :: Ana Vilenica

U kontekstu savremenog društva, posebno umetnosti i kulture, obeleženog prelazom od socijalne funkcije politike ka ekonomskoj funkciji, pitanje organizacije postaje ključno.

U tekstu Dagegen Dabei Nicolas Siepen definiše pojam samo-organizacija kao koncept koji daje specifično značenje opštem pojmu kolektivnosti[1]. On pravi razliku između levičarske i desničarske koncepcije kolektivnosti. Samo-organizacija dolazi iz levičarskog arsenala, i nalazi se na suprotnoj strani u odnosu na desničarske pojmove i koncepte, koji su obeleženi odsustvom tolerancije prema konfliktima koji su vidljivi spolja. U tom smislu samo-organizacija stavlja akcenat na fleksibilno značenje pojma mi u odnosu na statično mi koje je postavljeno nasuprot Drugog.

Jedan od ključnih pojmova u odnosu na samo-organizaciju, prema Iskri Gešoskoj, je solidarnost. Ovaj pojam ona shvata kao put prema transparentnosti Sebe ili Sopstva, kroz fleksibilnost ka Drugome ili Drugosti.[2]

Pojam samo-organizacije takođe se može dovesti u vezu i sa teorijom kompleksnih sistema. U tom smislu samo-organizovani sistemi predstavljaju najsofisticiranije i najsloženije sisteme, koji se generišu iz sopstvene unutrašnje dinamike, bez vođstva ili upravljanja nekog spoljašnjeg izvora. Odatle, pojam samo-organizacija ni u kom smislu ne može da implicira dez-organizaciju ili ne-organizaciju. Samo-organizacioni model je uvek generativan. To je model koji nema hijerarhijsku strukturu, tačnije, organizovan je odozdo ili odozdo naviše, a ne odozgo nadole kao što je slučaj u institucionalnim modelima, što omogućava višestruke tokove informacija.

U praktično-političkom smislu samo-organizacija se može razumeti kao način otpora ili intervencije usmeren ka postojećim dominantnim modelima organizacije, ka otvaranju mogućnosti za  kreiranje alternativnog prostora unutar, naspram ili izvan institucionalne mreže.

U odnosu na s-o-s projekat to znači da saradnici grade za sebe alternativni obrazovni model kroz nehijerarhijski, rizomatski način saradnje, u kojem svako učestvuje u svim segmentima projekta, kao što su: organizacija, procesi donošenja odluka, istraživanje itd.

Ovakav model organizacije u bliskoj je vezi sa pojmom (radničko) samoupravljanje.

Prema: TkH, časopis za teoriju izvođačkih umetnosti, br. 11: Samoorganizacija, Beograd, 2006.


[1] Nicolas Siepen, “Degegen Debei – Therby Against; Fight for Relevance, or Relation between self-organisation, institutionalisation and Power (Berlin)”, TkH br. 11: “Samo-organizacija”, Beograd, 2006, str. 80

[2] Iskra Gešoska, “The Archeology of Solidarity”, TkH br. 11: Samo-organizacija, Beograd, 2006,  str. 76

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Tag Cloud