raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

TERMINI U PARALELNOM SLALOMU :: radni sastanci i metodološka laboratorija sa Bojanom Cvejić (Brussels / Beograd)

U periodu inkubatora, grupa „Termini” će sarađivati sa muzikološkinjom, teoretičarkom izvođačkih umetnosti i dramaturškinjom Bojanom Cvejić.

U Beogradu, u prostoru KC  Magacin u Kraljevića Marka, 18, 19. i 20. decembra 2009. će biti održani radni sastanci i metodološka laboratorija koju će voditi Bojana Cvejić, kao ko-urednica pojmovnika poetike East Dance Academy pod nazivom „Paralelni slalom”. Učesnici ovog programa su beogradski i skopski članovi grupe „Termini”, koja deluje u okviru projekta „Raškolovano znanje” (2009/10): Milena Bogavac, Dragana Bulut, Bojan Đorđev, Siniša Ilić, Milan Marković, Ljiljana Tasić, Borislav Krmov, Ivana Vaseva, Elena Veljanovska i Biljana Tanurovska.

Cilj ovog programa jeste da se ova dva projekta povežu, sa idejom da se učesnici „Termina” već upoznaju sa već razvijenom metodologijom EDA pojmovnika (njegovog uređivanja, izbora pojmova, kao i načina njihove teoretizacije), a zatim u narednom periodu (decembar-januar) i direktno angažuju na kolektivnom pisanju nekoliko izabranih pojmova za pojmovnik, uz konsultacije i pomoć Bojane Cvejić i Ane Vujanović. U perspektivi, ova saradnja trebalo bi da pomogne grupi „Termini” u konstruisanju sopstvene mreže pojmova.

* * *

Pojmovnik poetike East Dance Academy je proizašao iz potrebe za novim i starim, reinvestiranim terminima kojima se umetnička praksa, prevashodno izvođačka, ali i kulturna produkcija u širem smislu na jedinstvenom prostoru bivše Jugoslavije od 1960ih do danas samo-imenuje i samo-određuje. Reč je o izrazima i pojmovima koji su izvedeni iz poetika i praksi autora, kao i iz kritike i teorije na delu. Pojmovi i izrazi su specifičan proizvod sprege između teorije i umetnosti na ovom kulturnom prostoru. Oni češće pokreću i izmišljaju alatke za buduće umetničke radove nego što služe naknadnom tumačenju već istorizovanih pojava.

Logiku građenja pojmova poredimo sa «paralelnim slalomom». Spuštamo se niz strmu stazu koja vijuga izmedju zastavica, a svaka od njih nosi po dva pojma najmanje, uzajamno referentna, iz poetike i iz teorije, filozofije, istorije ideja. Cilj nam je da pokažemo kako se diskurs hrani autonomnom konceptualnom imaginacijom same umetnosti umesto, kako se savremenim praksama negativno pripisuje, što umetnost reprezentuje teoriju i na njoj parazitira.

Teziste i prednost jeste na umetničkim praksama u bivšoj Jugoslaviji, ali se pojmovi protežu šire od granica ove regije, očitujući transverzalna preplitanja i konceptualne i političke odnose izmedju umetnika mimo podele na centar/marginu, Zapad-Istok. S tim u vezi, naziv East Dance Academy je strateški izabran radi autonomizacije pozicije koja nema samo istorijsko-kulturno-političko ishodište. Ne radi se ni o Istoku, ni o Plesu, ni o Akademiji, ali se na iste cilja.

Plan radnih sesija u Beogradu:

18.12. – upoznavanje sa Pojmovnikon poetike : analiziranje već napisanih pojmova na osnovu unapred pročitanih eseja, formulisanje pojmova na kojima će se konkretno raditi

19.12. – brainstorming i definisanje pojmova, koncipiranje plana istraživanja za izabrane pojmove

20.12. – razrada koncepcije teksta za svaki pojam detaljnije, praktični dogovor i rasporedjivanje ko će o čemu pisati; kratka sesija o uredjivanju pojmovnika

* * *

Bojana Cvejić (Beograd, 1975.) je teoretičarka i praktičarka u oblasti savremenog plesa i performansa, aktivna i kao dramaturškinja i izvođačica. Studirala je muzikologiju i estetiku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a trenutno je doktorant u oblasti plesa i performansa na CRMEP (Centre for Research in Modern European Philosophy – Middlesex University) u Londonu. Bojana od 2000. živi u Briselu gde s Janom Ritsema razvija pozorišnu praksu na izvesnom broju projekata od 1999. godine (a.o. TODAYulysses, 2000). Kao dramaturškinja sarađivala je s nekoliko evropskih koreografa, među kojima su Xavier Le Roy, Eszter Salamon i Mette Ingvartsen. Režirala je pet eksperimentalnih operskih predstava, među kojima je i Mocartov Don Giovanni u produkciji festivala BITEF 2008. godine. Predavačica je na odseku za studije teatra Univerziteta u Utrehtu i predaje teoriju i istoriju performansa (Performing Arts Research and Training Studios - P.A.R.T.S.) u Briselu. Aktivna je i u javnim raspravama, predavanjima i drugim evropskim obrazovnim programima. Pokrenula je nezavisne platforme za teoriju i praksu performansa: TkH (Teorija koja hoda, Beograd), PAF (performingARTSforum, St. Erme) i 6MONTHS1LOCATION (CNN, Montpellier).

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Tag Cloud